Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Komunikat 2/2014

Dodano: 11.05.2014

Komunikat kwiecień-maj

1) W trakcie Zebrania Zarządu IMAF Polska w Żaganiu powołano Komisję Sędziowską Sport Kenjutsu w składzie: Przewodniczący – Michał Żuchelkowski (Inowrocław), Członkowie – Mirosław Wiśniewski (Świebodzin), Marcin Tylman (Nowe). Zadaniem Komisji jest unormowanie i prowadzenie spraw związanych z rozwojem rywalizacji sportowej Sport Kenjutsu w ramach Federacji.

2) W poczet Członków zwyczajnych przyjęto: TKKF „Asklepios” – Sekcja Ju Jitsu „Kazan” Złotoryja z liderem Mistrzem Józefem Leśnickim oraz Obornicki Klub Karate z liderem Mistrzem Tomaszem Wosickim. Witamy w IMAF Polska !

3) W ostatnim czasie uściślono warunki, jakie spełniać muszą zawodnicy Kadry IMAF Polska na tegoroczne Mistrzostwa Europy IMAFE w Nowem, 18-19.10.2014:

a. W zakresie ubioru: naszywka IMAF Polska na Gi, na piersi; dres reprezentacyjny IMAF Polska czerwono-biały (przynajmniej bluza); dodatkowo rozważana jest produkcja plastronów (naszywek POL / imię i nazwisko), który to pomysł nie doczekał się ostatecznie realizacji w zeszłym roku. Zakup bluzy dla nowych Kadrowiczów prawdopodobnie zostanie w części sfinansowany przez Federację.

b. Sprawy formalne: ważne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej (książeczka zdrowia sportowca), ubezpieczenie NNW, Budo Pass IMAFE (zamówienia składane przez Sekretariat IMAF Polska, koszt 30 PLN), uzyskany / zweryfikowany w IMAF Polska stopień kyu / DAN !

4) W miesiącu czerwcu, po Mistrzostwach Polski IMAF w Olkuszu powołani zostaną trenerzy Kadry IMAF Polska na tegoroczne Mistrzostwa Europy IMAFE w Nowem, 18-19.10.2014, oraz szeroki skład Kadry IMAF Polska na te zawody. Przy powoływaniu zawodników uwzględnione zostaną wyniki tegorocznych: PP i MP. Zgrupowanie Kadry odbędzie się w Nowem, 24-25.08.2014.

5) UWAGA SĘDZIOWIE ! Najbliższe terminy szkoleń sędziowskich:

a. Karate Kumite i Kata, 31.05.2014, godz. 09.30, Inowrocław, dojo IKS KARTE

b. Ju Jitsu Mixed Kumite i Kata, 06.06.2014, godz. 18.00-21.00, Olkusz, Hala MOSiR


Komunikat 1/2014

Dodano: 07.03.2014

Komunikat styczeń - marzec

1) W dniu 01 marca w Mikorzynie k/Konina odbył się Kongres IMAF Polska (Walne zebranie Członków). Dziękujemy przedstawicielom Klubów za przybycie i czynny udział w podnoszonych dyskusjach a konińskim Klubom ju jitsu z ich liderami: W. Malczak, A. Borkowski, M. Radziemski za gościnę i możliwość wspólnego treningu w trakcie organizowanego w tym samym dniu Seminarium Rejonowego Ju-Jitsu.

2) W trakcie Kongresu podsumowano działalność Federacji na przestrzeni ostatniego roku a Zarządowi i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium, co pozwoli tym organom na dalsze prace. Przyjęto również plan budżetowy na rok 2014 oraz dalsze kierunki działań Federacji.

3) Najważniejszym wydarzeniem roku 2014 będą Mistrzostwa Europy IMAFE, które odbędą się w dniach 18-19 październik w Nowem (główny organizator: Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni"). Tym zawodom podporządkowany został tegoroczny kalendarz imprez oraz ich kształt. Na płaszczyźnie sportowej mowa tu o Pucharze Polski IMAF (05.04.14, Żagań) oraz Mistrzostwach Polski IMAF (07.06.14, Olkusz), natomiast na płaszczyźnie szkoleniowej są to III Konsultacje Sztuk Walki (01-03.05.14, Wiktorowo) i Zgrupowanie Kadry (24-25.08.14, Nowe). Więcej imprez w naszym kalendarzu.

4) W związku z organizacją Mistrzostw Europy IMAFE Prezydent IMAF Polska powołał w ostatnich dniach Sędziego Głównego Mistrzostw - shihan Mariusza Kaczmarka (Inowrocław). Ponadto delegacja IMAFPL uczestniczyła w uroczystym otwarciu Hali Sportowej w Nowem, gdzie odbędą się październikowe Mistrzostwa. Liczymy, że w ścianach tego pięknego obiektu będziemy świadkami wielkich sukcesów naszej Kadry :)

5) 25 maja w Emden (Niemcy) odbędą się Mistrzostwa Europy Dzieci IMAFE (kat. wiekowe 5-12 lat). Mistrzostwa stanowią uzupełnienie "dużych" październikowych Mistrzostw Europy IMAFE, które organizowane są w kategoriach kadet, junior, senior (od 13 lat). Planowany jest wyjazd ekipy IMAF Polska. Prosimy Kluby członkowskie o rozważenie ewentualnego wystawienia zawodników, w szczególności dzieci starszych (10-12 lat).

6) Pozostając przy tematach poruszanych w trakcie Kongresu raz jeszcze apelujemy do Klubów i ich Liderów o czynne włączanie się w prace Federacji i jak najliczniejszą obecność na naszych imprezach. Siłę Federacji tworzymy wspólnie !

7) W ostatnim czasie szeregi Członków Federacji zasiliły Kluby: Szprotawski Klub Ju-Jitsu "Akayama" z liderem Mistrzem Zdzisławem Sikorą oraz Klub Sportowy Ju-Jitsu Świebodzin z liderem Mistrzem Mirosławem Wiśniewskim. Obu klubom i ich członkom życzymy samych sukcesów oraz dobrze układającej się współpracy na polu sztuk walki !
Ważne !

Najbliższe imprezy PL
04-05.05.2024, Przyjezierze
XII Konsultacje Sztuk Walki
Egzaminy DAN/Kyu

08-09.06.2024, Mysłowice
MISTRZOSTWA EUROPY IMAFE

Najbliższe imprezy EU
Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2023