Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Komunikat 4/2012

Dodano: 15.12.2012

Komunikat z głosowania elektronicznego Zarządu IMAF Polska, które odbyło się w dniach 10-12.12.2012 r.

1) Przyjęty został Kalendarz imprez IMAF Polska na rok 2013. Szczegółowy harmonogram w zakładce 'Kalendarz imprez'. Niezależnie od tego w dalszym ciągu jesteśmy otwarci na propozycje zawodów, seminariów i spotkań, które mogłyby być organizowane pod szyldem IMAF Polska lub we współpracy z naszą Federacją.

2) Organizacja przyszłorocznych Otwartych Mistrzostw Polski IMAF przyznana została Słupskiemu Klubowi Karate Ju Jitsu "Spartans" sensei Marcina Gawlika. Życzymy, by organizacja, frekwencja i przede wszystkim atmosfera Mistrzostw była co najmniej tak dobra jak podczas tegorocznych Mistrzostw w Krośnie Odrzańskim :)

3) Przyjęty został "Regulamin przyznawania, podwyższania, zawieszania, cofania i wygaszania Licencji Sędziowskich oraz zadania Komisji Sędziowskich IMAF Polska", ujednolicający i regulujący przedmiotowe kwestie. Regulamin dostępny w zakładce 'Regulaminy / Regulaminy wewnętrzne". Prosimy sędziów oraz kandydatów na sędziów IMAF Polska o uważne zapoznanie się z zawartymi tam informacjami.

4) Do wykazu dyscyplin / konkurencji sportowych IMAF Polska wpisano: ju jitsu mixed kumite oraz sport kenjutsu. Pierwsza z nich to aktualnie obowiązująca w IMAF Europa formuła walk kontaktowych ju jitsu, charakteryzująca się przede wszystkim "rozbiciem" walki na trzy odrębne fazy. Sport kenjutsu to sportowa odmiana kenjutsu, walki na miecze, w tym przypadku wykorzystująca ich piankowe (bezpieczne dla rywalizacji sportowej) odpowiedniki. W pierwszej połowie roku rozpoczęte zostaną prace kodyfikacyjne oraz szkoleniowe dla sędziów i instruktorów a obie te konkurencje wprowadzone zostaną do programu przyszłorocznych Mistrzostw Polski IMAF.

Komunikat 3/2012

Dodano: 27.06.2012

Komunikat z głosowania elektronicznego Zarządu IMAF Polska, które odbyło się w dniach 19-20.06.2012 r.

1) Podjęto decyzję w sprawie powołania instruktorów odpowiedzialnych za przygotowania zawodników wchodzących w skład reprezentacji IMAF Polska na Otwarte Mistrzostwa Świata IMAF 2012 w Belgii:

1   Karate Kata / Formy
Mariusz Kaczmarek, Inowrocław

2   Karate Kumite
Marek Pawlaczyk, Poznań

3   Semi Kontakt Kickboxing
Eugeniusz Rzymyszkiewicz, Łabiszyn

4   Ju Jitsu Fighting
Maciej Sikora, Zielona Góra
Zdzisław Mikoda, Ruda Śląska

5   Kata Parami / Duo System
Mirosław Glaz, Krosno Odrzańskie

6   Kobudo / Formy z bronią
Michał Żuchelkowski, Inowrocław

2) Przyjęto w poczet członków zwyczajnych Federacji Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dynamic Akademia Karate z Poznania, prowadzony przez Mistrza Marka Pawlaczyka. Witamy w IMAF Polska !

3) Uzupełniono skład Komisji Sędziowskiej Ju Jitsu. Nowym członkiem Komisji został Michał Żuchelkowski.

Komunikat 2/2012

Dodano: 06.05.2012

Komunikat z Zebrania Zarządu IMAF Polska, które odbyło się w dniu 02.05.2012 r. w Wiktorowie.

1) Z dniem 02 maja 2012 r. zmianie ulegają przepisy walk oraz organizacyjne dla konkurencji Fighting Ju Jitsu. Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie przepisów krajowych z przepisami IMAF Europe, obowiązującymi na zawodach zagranicznych oraz międzynarodowych rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata IMAF. Aktualne przepisy oraz osobny wykaz zmian wprowadzonych do FJJ znajduje się w zakładce "Regulaminy / Przepisy walk". UWAGA: Zmiany mają zastosowanie do najbliższych Otwartych Mistrzostw Polski IMAF w Sztukach Walki, które odbędą się 27 maja w Krośnie Odrzańskim.

2) Wiceprezydent IMAF Polska Pan Zdzisław Mikoda wystąpił z wnioskiem o nadanie Honorowego Członkostwa IMAF Polska Panu Piotrowi Kamrowskiemu, judoce, reprezentantowi Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (1992) i Atlancie (1996), trzykrotnemu medaliście Mistrzostw Europy oraz czterokrotnemu Mistrzowski Polski w Judo. Doświadczenie i zasługi w zakresie sztuk walki sensei Piotra Kamrowskiego z pewnością podnosić będą prestiż Federacji i poziom wyszkolenia naszych zawodników.

3) Prezydent IMAF Polska Pan Piotr Witkowski wystąpił z wnioskiem o szczególne wyróźnienie Członka Honorowego IMAF Polska soke Eugeniusza Sikory tytułem Honorowego Prezydenta IMAF Polska. Soke Sikora jest jednym ze współzałożycieli polskiego oddziału IMAF a jego działania na płaszczyźnie współpracy pomiędzy IMAF Polska a Polską Akademią Ju Jitsu, której jest Prezydentem, stanowiły znaczące wsparcie organizacyjne. Ponadto jego wiedza i doświadczenie stanowić będą wielką wartość dla IMAF Polska.

4) Krajowa Komisja Egzaminacyjna uzupełniona została osobą Pana Mariusza Wowry.

Komunikat 1/2012

Dodano: 16.03.2012

Komunikat z II Kongresu IMAF Polska oraz Zebrania Zarządu, które odbyły się w dniu 10 marca 2012 r. w Inowrocławiu.

1) W dniu 10 marca 2012 roku uchwałą Zarządu IMAF Polska przyjęto w poczet Członków zwyczajnych Federacji kluby: Rudzki Klub Karate Kyokushin - sekcja Ju Jitsu, Toruński Klub Karate-Do "Ronin", Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" - sekcja Karate, Słupski Klub Karate Ju Jitsu "Spartans". Witamy !

2) Uchwałą Kongresu IMAF Polska przyjęte zostały sprawozdania z działalności Federacji za okres 01.10.2010-10.03.2012, natomiast Zarządowi i Komisji Rewizyjnej w dotychczasowym składzie udzielone zostało jednogłośnie absolutorium.

3) W wyniku wyborów uzupełniających do Zarządu nowym członkiem i zarazem Wiceprezydentem IMAF Polska został Pan Zdzisław Mikoda z Rudy Śląskiej.

4) W wyniku wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej nowym członkiem i zarazem Zastępcą Przewodniczącego tej Komisji został Pan Damian Pyrzyna. Jednocześnie przyjęto rezygnację dotychczasowego Zastępcy Przewodniczącego, Pana Piotra Śmigielskiego.

5) Kongres IMAF Polska przyjął uchwałę w sprawie emblematów i innych oznaczeń używanych przez reprezentantów IMAF Polska na zawodach zagranicznych. Ustalono, że zawodnicy startujący w tego rodzaju zawodach zobowiązani są do noszenia na gi lub innym ubiorze właściwym dla reprezentowanego stylu emblematu z logo Federacji, na piersi, po lewej stronie. Emblematu na zawodach zagranicznych używa się zamiast emblematów klubowych lub stylowych. Osoby nie biorące udziału w rywalizacji sportowej o zasięgu międzynarodowym mogą nosić ww. emblemat na piersi lub na lewym rękawie. Jednocześnie przyjęto jednolity rozmiar emblematów na 8,5 cm średnicy.

6) Kongres IMAF Polska postanowił o wydłużeniu okresu ważności licencji sędziego IMAF Polska. Wg nowych uregulowań licencja ważna jest przez okres dwóch lat (dotychczas jeden rok), przy zachowaniu opłaty 20 PLN za każdorazowe przedłużenie licencji.Ważne !

Najbliższe imprezy PL
04-05.05.2024, Przyjezierze
XII Konsultacje Sztuk Walki
Egzaminy DAN/Kyu

08-09.06.2024, Mysłowice
MISTRZOSTWA EUROPY IMAFE

Najbliższe imprezy EU
Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2023