Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Zostań członkiem IMAF Polska


1. Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa - stowarzyszenie zarejestrowane, stowarzyszenie zwykłe lub osoba prawna, która zadeklaruje swój udział w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Chęć przystąpienia do IMAF Polska wyrażona powinna być poprzez wypełnienie Deklaracji członkowskiej i jej przesłanie listownie na adres: IMAF Polska, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław lub pocztą elektroniczną (skan) na adres imaf@imaf.pl.

Złożenie Deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją Statutu i innych postanowień Federacji (uchwały, regulaminy).

Po otrzymaniu Deklaracji członkowskiej Zarząd Federacji podejmuje uchwałę o przyjęciu (bądź w uzasadnionych przypadkach, nie przyjęciu) w poczet członków zwyczajnych IMAF Polska, co potwierdzone zostaje stosownym dokumentem przekazanym reprezentantowi nowego członka.

Jednym z ważniejszych obowiązków członka zwyczajnego jest opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 350 zł. Płatność powinna nastąpić do końca I kw. roku kalendarzowego a w przypadku przystąpienia do IMAF Polska w późniejszym czasie, w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia w poczet członków.

Członek zwyczajny ma prawo zgłaszać kandydatów do organów statutowych Federacji oraz uczestniczyć w wyborach tych organów, zgłaszać kandydatów do innych funkcji w strukturach Federacji (np. komisje stylowe, sędziowskie, trenerzy Kadry itd.), zgłaszać wnioski dotyczące funkcjonowania Federacji, korzystać z nazw i logotypów Federacji, organizować imprezy sportowe pod szyldem Federacji oraz uczestniczyć w zamkniętych imprezach sportowych organizowanych przez Federację lub jej Członków, uczestniczyć w imprezach sportowych IMAF EUROPE oraz prowadzić szkolenia w systemach egzaminowania IMAF POLSKA.

2. Członek wspierający:

Członkiem wspierającym może być organizacja pozarządowa - stowarzyszenie zarejestrowane, stowarzyszenie zwykłe, a także osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach Federacji, zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji oraz udziału z głosem doradczym w Kongresie Federacji.


Ważne !

Najbliższe imprezy PL
04-05.05.2024, Przyjezierze
XII Konsultacje Sztuk Walki
Egzaminy DAN/Kyu

08-09.06.2024, Mysłowice
MISTRZOSTWA EUROPY IMAFE

Najbliższe imprezy EU
Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2023