Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Komunikat 4/2013

Dodano: 04.11.2013

1) W poczet Członków zwyczajnych IMAF Polska przyjęto Klub Sportów Walki "Bushido" z Konina, prowadzony przez Sensei Michała Radziemskiego, 4 DAN Ju Jitsu. Witamy w naszym gronie !

2) Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom wprowadzone zostały zmiany co do opłat, jakie Klub członkowski - organizator zawodów sportowych uiszczał do Federacji (jako rekompensatę za wsparcie organizacyjne ze strony Federacji). Uchwałą Zarządu IMAF Polska imprezy regionalne zostały z wymienionych opłat zwolnione całkowicie, natomiast w przypadku imprez sportowych ogólnopolskich opłaty te (od osobo-konkurencji) zostały obniżone.

3) Trwają prace nad kalendarzem imprez IMAF Polska na rok 2014. Prosimy przedstawicieli Klubów Członkowskich o nadsyłanie do dn. 15 listopada ewentualnych propozycji co do organizacji cyklicznych imprez Federacji lub propozycji innych imprez (zawody sportowe, seminaria, zgrupowania - regionalne i ogólnopolskie), które mogłyby w naszym kalendarzu zagościć.


Komunikat 3/2013

Dodano: 22.09.2013

Komunikat lipiec - wrzesień

1) W okresie trzeciego kwartału tego roku odbyły się: dwa Zebrania Zarządu IMAF Polska, zebranie organizacyjne w związku z powierzonymi nam przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy IMAFE (w zebraniu tym wzięli udział przedstawiciele IMAF Polska, Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Aktywni oraz Urzędu Gminy Nowe), a także Otwarte Zgrupowanie Kadry IMAF Polska.

2) W poczet Członków zwyczajnych IMAF Polska przyjęto Klub Sztuk i Sportów Walki Shogun z Mysłowic, prowadzony przez Sensei Leszka Siekańskiego, 5 DAN Ju Jitsu. Witamy w naszym gronie !

3) W związku z wyjazdem reprezentantów IMAF Polska na Otwarte Mistrzostwa Europy IMAFE (Alba Iulia, Rumunia, 19-20.10.2013 r.) podjęte zostały decyzje o przygotowaniu bluz sportowych reprezentacyjnych oraz plastronów - naszywek na GI z nazwiskiem zawodnika i oznaczeniem reprezentowanego państwa (plastrony przygotowane przez ich sponsora, Fundację Start Sport). Mamy nadzieję, że dzięki jednolitemu, charakterystycznemu wyglądowi zostaniemy zapamiętani wśród zawodników z całej Europy nie tylko z dobrych walk, ale również jako reprezentacja zwarta i silna :)

4) Na dzień 05 październik 2013 r., w miejscowości Rybnik zaplanowane zostały egzaminy mistrzowskie DAN w Ju Jitsu. Nietypowa pora i miejsce egzaminów (zwyczajowo już planowane są one na majowe Konsultacje Sztuk Walki w Wiktorowie) stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom instruktorów ze śląskich Klubów i jest krokiem naprzód w budowaniu struktur i umacnianiu współpracy na południu Polski. Egzaminowi towarzyszyć będą seminaria: karate (04.10, Ruda Śląska) i sport kenjutsu (05.10, Rybnik).


Komunikat 2/2013

Dodano: 11.06.2013

Komunikat kwiecień - czerwiec

1) W ostatnim czasie przyjęto dwóch nowych członków zwyczajnych Federacji: Klub Sportowy Ju Jitsu "Shuriken" Żagań, prowadzony przez sensei Roberta Gembara oraz Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj" Bukowno, prowadzony przez sensei Zbigniewa Biały. Obu klubom i ich członkom życzymy samych sukcesów oraz dobrze układającej się współpracy na polu sztuk walki !

2) 28 kwietnia w Antwerpii, Belgia odbył się Kongres IMAF Europe. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium członkom Zarządu IMAFE oraz wybory uzupełniające. Decyzją przedstawicieli państw członkowskich odwołany został ze stanowiska dotychczasowy Prezydent IMAFE Geoff Benoy (Belgia) a w jego miejsce wybrano Jensa Fricke (Niemcy), który w przeszłości, w okresie tworzenia i akcesji IMAF Polska pełnił również funkcję Nadzorcy z ramienia IMAFE.

3) IMAF Europe przyznało IMAF Polska organizację Otwartych Mistrzostw Europy IMAFE w 2014 roku. W drodze przeprowadzonego przez IMAF Polska konkursu ofert bezpośrednim organizatorem wybrane zostało Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" Nowe z sekcją karate prowadzoną przez sensei Marcina Tylman. Mistrzostwa planowane są na 18-19 październik 2014 r.

4) W ostatnim czasie odbyły się dwie ważne imprezy IMAF Polska: Konsultacje Sztuk Walki w Wiktorowie oraz Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF w Sztukach Walki, w Słupsku. Obie te imprezy przyciągnęły większą liczbę klubów i uczestników niż ich ubiegłoroczne edycje. Teraz koncentrujemy się na przygotowaniach do Otwartych Mistrzostw Europy IMAFE 2013 w Rumunii oraz dalszych imprezach sportowych, które organizowane będą po przerwie wakacyjnej i otwarciu sezonu 2013/14.

5) W czasie majowego zebrania Zarządu podjęto uchwałę o zwolnieniu z opłat licencyjnych (sędziowskich i egzaminatora) członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Poszczególne licencje będą wydawane / przedłużane na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem uczestniczenia we właściwych kursach, szkoleniach oraz aktywności w przedmiotowym zakresie (przeprowadzanie egzaminów, sędziowanie zawodów, bieżąca praca nad wymaganiami egzaminacyjnymi i/lub przepisami rozgrywania zawodów sportowych). Zwolnienie z opłat stanowi formę "uprzywilejowania" za stałą, społeczną pracę na rzecz Federacji.


Komunikat 1/2013

Dodano: 04.03.2013

Komunikat z III Kongresu IMAF Polska oraz z Zebrania Zarządu IMAF Polska, które odbyły się w dniach 02.03.2013 r. w Toruniu.

1) Uchwałą Zarządu nr 1/Z/2013 w poczet Członków zwyczajnych Federacji przyjęty został Klub SK Myrotvorets z siedzibą we Lwowie, Ukraina. Liderem Klubu jest Sensei Valentyna Postovalova, IV DAN Karate-do Shotokan. Witamy w naszym gronie !

2) Uchwałą Zarządu powołano Komisję Sędziowską Semi Kontakt Kickboxing w składzie: Przewodniczący - Eugeniusz Rzymyszkiewicz, Członek - Kamil Chłopik, Członek - Damian Pyrzyna. Najbliższym zadaniem Komisji będzie rewizja przepisów sportowych semi kontakt oraz przeprowadzenie w 2013 roku szkolenia licencyjnego dla sędziów tej konkurencji.

3) Uchwałą Zarządu IMAF Polska wprowadzono zmiany do ubioru sędziego IMAF Polska (część A - przepisy ogólne art. 5 pkt 17 lit. a Przepisów zawodów w systemie IMAF). Obowiązkowym elementem ubioru sędziego klubowego, regionalnego i krajowego staje się emblemat IMAF Polska (noszony po lewej stronie, na piersi) oraz krawat z logo IMAF Polska. W przypadku sędziów międzynarodowych obowiązuje emblemat i krawat z logo IMAF Europa.

4) Uchwałą Zarządu IMAF Polska podniesione zostały opłaty nostryfikacyjne i egzaminacyjne dla stopni 1-3 DAN. Opłata nostryfikacyjna podniesiona została ze 100 do 200 zł, natomiast opłata egzaminacyjna z 200 do 300 zł.

5) Uchwałą Zarządu IMAF Polska umożliwiono nostryfikację stopni uczniowskich KYU (przekazanie kserokopii lub skanu posiadanego certyfikatu KYU oraz opłaty nostryfikacyjnej). Jednocześnie pozostawiono możliwość podejścia do egzaminu na wyższy stopień KYU bez uprzedniej nostryfikacji wcześniejszych stopni.

6) W trakcie Kongresu przedstawiciele Klubów Członkowskich zapoznani zostali ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Federacji za ubiegły rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, przedstawiono i omówiono również kierunki dalszych działań Federacji. Zarząd i Komisja Rewizyjna otrzymały jednogłośnie absolutorium. Przyjęty został również Plan Budżetowy na rok 2013.

7) Uchwałą Kongresu utrzymano w mocy wcześniejszą uchwałę Zarządu IMAF Polska o nadanie honorowej prezydentury IMAF Polska Soke Eugeniuszowi Sikorze oraz członkostwa honorowego Sensei Piotrowi Kamrowskiemu.

W najbliższych dniach poszczególne Regulaminy IMAF Polska uzupełnione zostaną o powyższe zmiany. Dziękujemy Delegatom i pozostałym osobom za udział w Kongresie oraz cenne uwagi, spostrzeżenia i pomysły, natomiast osobom zaangażowanym w ostatnim roku w prace Federacji za ich starania i poświęcony nam czas.Ważne !

Najbliższe imprezy PL
16.06, Bielsko-Biała
Charytatywne seminarium Karate, Ju Jitsu, Kobudo

28-30.06, Radzyń Chełmiński
Seminarium Kase Ha Shotokan Ryu z Sensei Pascal Lecourt

26.07-02.08, Dźwirzyno
Letni Obóz Sportowy IMAFPL


Najbliższe imprezy EU
IMAF Polska 2010-2024