Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Komunikat 3/2010

Dodano: 10.12.2010

Komunikat z Zebrania Zarządu (08.12.2010) i Komisji Rewizyjnej (04.12.2010) IMAF Polska

1) W dniu 08 grudnia 2010 roku przyjęto rezygnację pana Grzegorza Mikołajczyka z funkcji Dyrektora Technicznego Ju Jitsu - Kobudo IMAF Polska. Nowym Dyrektorem Technicznym został pan Maciej Sikora.

2) Ustalony został Kalendarz imprez głównych IMAF Polska na rok 2011. Kalendarz opublikowany jest na stronie IMAF Polska w zakładce "Kalendarz imprez". Szczegółowe informacje zamieszczane będą sukcesywnie w ciągu roku.

3) Ustalono zasady dotyczące organizowania przez kluby członkowskie imprez pod patronatem IMAF Polska. Najważniejszym postanowieniem jest przyjęcie opłaty uiszczanej od osobo-konkurencji na rzecz IMAF Polska w wysokości: 2zł (imprezy regionalne), 5 zł (imprezy ogólnokrajowe, np. Puchar Polski, Mistrzostwa Polski), 10 zł (imprezy międzynarodowe, np. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata). IMAF Polska w związku z daną imprezą zapewnia wsparcie merytoryczne, techniczne, sędziowskie oraz medialne, zgodnie z dobrą praktyką organizacji tego typu imprez, przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.

4) Komisja Rewizyjna na zebraniu w dniu 04 grudnia 2010 roku uchwaliła wewnętrzny Regulamin Pracy Komisji. Regulamin opublikowany na stronie IMAF Polska w zakładce "Regulaminy / Regulaminy wewnętrzne".


Komunikat 2/2010

Dodano: 18.11.2010

Komunikat z zebrania Zarządu IMAF Polska w dniu 12.11.2010

1) Przyjęto Regulamin pracy Zarządu Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki - IMAF Polska. Regulamin opublikowany zostanie na stronie IMAF Polska w zakładce "Regulaminy / Regulaminy wewnętrzne".

2) Podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych IMAF Polska Klubu Karate Shotokan "Dojo Toruń".

3) Podjęta została uchwała dotycząca zasad tworzenia pododdziałów stylowych w ramach IMAF Polska. Pododdział stylowy może zostać utworzony na pisemny wniosek minimum 3 (trzech) klubów członkowskich, deklarujących przynależność do danego stylu. Wniosek powinien zostać przekazany Zarządowi Federacji za pośrednictwem Prezydenta IMAF Polska. Do czasu utworzenia odrębnego pododdziału kluby członkowskie współpracują z pododdziałem najbliższym stylowo.

4) Prosimy o przesyłanie do końca miesiąca listopada propozycji imprez (zawody sportowe, zgrupowania, seminaria), które mogłyby zostać wpisane do kalendarza imprez IMAF Polska na rok 2011.

5) Postanowiono o zwołaniu kolejnego posiedzenia Zarządu IMAF Polska na dzień 04.12.2010 (sobota), przy okazji Mikołajkowego Turnieju Sztuk Walki w Inowrocławiu. Jednym z punktów zebrania będzie dyskusja nad wspomnianym kalendarzem imprez IMAF Polska 2011. Dokładna godzina i miejsce zebrania zostanie podane w późniejszym czasie.

6) 13.11.2010 odbyły się w Żywcu-Łodygowicach Otwarte Mistrzostwa Świata IMAF 2010. Cieszymy się z udziału licznych reprezentantów klubów członkowskich IMAF Polska. Ich udane starty pozwoliły IMAF Polska na zajęcie 1ego miejsca w klasyfikacji medalowej Mistrzostw. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz godnego reprezentowania Federacji na innych, międzynarodowych imprezach.


Komunikat 1/2010

Dodano: 01.10.2010

1) Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki – IMAF Polska założona została przez Inowrocławski Klub Sportowy Karate, Polską Akademię Ju Jitsu, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gakko – Karate Łabiszyn i Uczniowski Klub Sportowy Samuraj Konin. Przeprowadzenie rejestracji Federacji w Krajowym Rejestrze Sądowym powierzono Komitetowi Założycielskiemu w składzie: Piotr Witkowski, Krzysztof Bukowski, Michał Żuchelkowski.

2) Na siedzibę Federacji wybrano miasto Inowrocław. Tymaczasowa siedziba IMAF Polska mieści się pod adresem: ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław (w budynku Starostwa Powiatowego).

3) Wybrano Zarząd Federacji I kadencji w składzie: Prezydent – Piotr Witkowski, Wiceprezydent – Michał Godnicz, Wiceprezydent – Eugeniusz Rzymyszkiewicz, Skarbnik – Maciej Sikora, Sekretarz – Michał Żuchelkowski.

4) Wybrano Komisję Rewizyjną I kadencji w składzie: Przewodniczący – Krzysztof Bukowski, Zastępca Przewodniczącego – Piotr Śmigielski, Członek – Adam Borkowski.

5) Podjęto decyzję o utworzeniu w ramach IMAF POLSKA dwóch dywizji stylowych: Karate-Do i Ju Jitsu-Kobudo. Na Dyrektorów Technicznych wyznaczeni zostali Grzegorz Mikołajczyk (Ju Jitsu-Kobudo) i Piotr Witkowski (Karate-Do).

6) Na wniosek Zarządu Federacji podjęto uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego Panom: Geoffowi Benoy (Belgia), Jensowi Fricke (Niemcy), Rudolfowi Heijne (Holandia) i Eugeniuszowi Sikorze (Polska).

7) Ustalono składkę członkowską w wysokości 200zł/rok, ustanawiając jednocześnie rok 2011 pierwszym rokiem składkowym.

8) Decyzje, które zapadły w trakcie Kongresu Założycielskiego uzyskały aprobatę obecnych na nim delegatów IMAF EUROPE: Prezydenta Geoffa Benoy i Wiceprezydenta Jensa Fricke.Ważne !

Najbliższe imprezy PL
04-05.05.2024, Przyjezierze
XII Konsultacje Sztuk Walki
Egzaminy DAN/Kyu

08-09.06.2024, Mysłowice
MISTRZOSTWA EUROPY IMAFE

Najbliższe imprezy EU
Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2023