Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Komunikat 5/2011

Dodano: 27.12.2011

Komunikat z głosowania elektronicznego przeprowadzonego w dniach 22-23 grudzień 2011 roku nad wnioskami skierowanymi do Zarządu IMAF Polska.

1) Zatwierdzone zostały wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie kyu i mistrzowskie dan w ju jitsu. Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie IMAF Polska w zakładce 'Regulaminy / Przepisy egzaminacyjne'.

2) Przyjęto w poczet członków zwyczajnych Federacji Klub Sportowy Ju Jitsu Satori z Krosna Odrzańskiego, prowadzony przez Mistrza Mirosława Glaza. Witamy w IMAF Polska !

3) Przyjęto Kalendarz imprez IMAF Polska 2012.

Komunikat 4/2011

Dodano: 11.10.2011

Komunikat z zebrania Zarządu IMAF Polska w dniu 01.10.2011 w Słupsku oraz sprawy organizacyjne.

1) Uchwałą Zarządu wprowadzono zmiany do systemu egzaminowania na stopnie uczniowskie kyu. Najważniejszym novum jest wprowadzenie odrębnych wymagań dla dzieci do lat 13, poprzez rozbicie dotychczasowych wymagań i wprowadzenie systemu tzw.belek oraz skrócenie okresu oczekiwania pomiędzy kolejnymi egzaminami. Wymagania egzaminacyjne oraz sugerowane koszty przystąpienia do egzaminu zamieszczone zostały w zakładce "regulaminy / przepisy egzaminacyjne".

2) Aktualnie trwają prace na wymaganiami egzaminacyjnymi ju jitsu.

3) W związku ze zbliżającym się końcem roku i pracami nad Kalendarzem imprez IMAF Polska 2012 prosimy o nadsyłanie propozycji zawodów, seminariów i zgrupowań, które będą organizowane lub mogłyby zostać zorganizowane przez Kluby członkowskie.

Komunikat 3/2011

Dodano: 15.06.2011

Komunikat z zebrania Zarządu IMAF Polska w dniu 02.05.2011 w Przyjezierzu oraz sprawy organizacyjne.

1) Ustalono wysokość opłat za licencje sędziowskie IMAF Polska. Opłata za wydanie licencji wynosi 20 PLN, natomiast jej przedłużenie 10 PLN / rok. Opłaty dotyczą pojedynczej licencji sędziowskiej (sędzia karate, sędzia kata ju jitsu parami, sędzia fighting ju jitsu lub sędzia semi kontakt).

2) Przyjęto wstępne ustalenia dot. udziału IMAF Polska w Mistrzostwach Europy IMAF, które odbędą się 06 listopada 2011 w Selvazzano Dentro, Padwa (Włochy). Sekretariat IMAF Polska organizować będzie wspólny wyjazd zawodników poszczególnych klubów na Mistrzostwa (wspólny przejazd i zakwaterowanie), dokonywał będzie zgłoszeń zawodników jako reprezentacji IMAF Polska oraz dokonywał wszelkich rozliczeń bezpośrednio z organizatorem Mistrzostw. Działania te mają na celu odejście od sposobu udziału IMAF Polska w imprezach zagranicznych z lat ubiegłych, gdzie poszczególne kluby reprezenotwały same siebie oraz we własnym zakresie odpowiadały za wszelkie formalności związane z wyjazdem. Zasady dot. ustalania składu reprezentacji na Mistrzostwa, terminy zgłoszeń i płatności z poszczególnych klubów oraz dalsze informacje zostaną przekazane klubom członkowskim w późniejszym czasie.

3) Zbliża się koniec sezonu treningowego 2010/2011. Jego końcówka była szczególnie pracowita (Konsultacje w Przyjezierzu, Seminarium w Inowrocławiu, Mistrzostwa Polski IMAF). Dziękujemy wszystkim Mistrzom, którzy prowadzili dla nas zajęcia w tym czasie; uczestnikom za udział i możliwość wspólnego ćwiczenia; oraz dużemu gronu osób, które pracowały przy organizacji każdej z tych imprez.

Komunikat 2/2011

Dodano: 05.04.2011

Komunikat z głosowania elektronicznego przeprowadzonego w dniach 28-29 marzec 2011 roku nad wnioskami skierowanymi do Zarządu IMAF Polska.

1) Powołano Komisję Sędziowską Ju-Jitsu Kobudo IMAF Polska w składzie: Przewodniczący - Eugeniusz Sikora, Członek - Michał Godnicz, Maciej Sikora.

2) Przyjęte zostały przepisy rozgrywania konkurencji: Kata Ju Jitsu Parami, Fighting Ju Jitsu, Semi Kontakt Kickboxing, w ramach zawodów sportowych IMAF Polska. Szkolenie sędziowskie w tym zakresie oraz praktyczne zapoznanie z przepisami dla zawodników zaplanowane zostało w trakcie Konsultacji Sztuk Walki (01-03.05.2011, Przyjezierze). Konkurencje te zostaną włączone do programu Otwartych Mistrzostw Polski IMAF w Sztukach Walki, które odbędą się 05 czerwca 2011 w Inowrocławiu.

3) Wprowadzono zmiany do Regulaminu ogólnego przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. W związku ze zmianami, jakie zaszły w analogicznych przepisach IMAF Europe koniecznym stało się zrównanie opłat nostryfikacyjnych dla wszystkich stopni mistrzowskich do kwoty 40 Euro (nostryfikacja w IMAF Europe; przestaje obowiązywać niższa stawka za nostryfikację 1-3 DAN). W to miejsce wprowadzono możliwość dokonania nostryfikacji stopni 1-3 DAN bezpośrednio w IMAF Polska, przy niższych opłatach niż w IMAF Europe.


Komunikat 1/2011

Dodano: 01.02.2011

Informacje o aktualnym stanie prawnym IMAF Polska oraz komunikat z głosowania elektronicznego przeprowadzonego w dniach 26-27 stycznia 2011 roku nad wnioskami skierowanymi do Zarządu IMAF Polska.

1) W dniu 19 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do KRS - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000376231 związek stowarzyszeń pod nazwą Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki - IMAF Polska.

2) Federacja uzyskała nr REGON 340861606 oraz NIP 556-273-15-10. Tym samym uzupełnienie wpisu w KRS o numery NIP i REGON zakończą prace związane z rejestrowaniem Federacji.

3) Otworzone zostało konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku 72 1090 1069 0000 0001 1544 2784.

4) Zarząd IMAF Polska podjął uchwałę o powołaniu Krajowej Komisji Egzaminacyjnej. KKE jest organem odpowiedzialnym za tworzenie merytorycznych podstaw dla egzaminowania w ramach Federacji oraz nadzór nad działalnością egzaminatorów. Komisja powołana została w składzie: Przewodniczący - Piotr Witkowski, Członkowie - Eugeniusz Rzymyszkiewicz i Michał Godnicz. Uzasadnieniem powołania Komisji w tym składzie jest fakt posiadania przez ww. wieloletniego doświadczenia w zakresie egzaminowania na podstawie przepisów funkcjonujących w innych organizacjach oraz posiadanie wysokich stopni mistrzowskich. W przypadku rozszerzenia struktur egzaminacyjnych o dalsze style (na dzień dzisiejszy jest to Karate-Do Shotokan), skład KKE będzie mógł zostać uzupełniony o dalszych przedstawicieli.

5) Zarząd IMAF Polska na wniosek Krajowej Komisji Egzaminacyjnej przyjął "Regulamin ogólny przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie" oraz "Wymagania egzaminacyjne na stopnie KYU i DAN w Karate-Do Shotokan".
Ważne !

Najbliższe imprezy PL
16.06, Bielsko-Biała
Charytatywne seminarium Karate, Ju Jitsu, Kobudo

28-30.06, Radzyń Chełmiński
Seminarium Kase Ha Shotokan Ryu z Sensei Pascal Lecourt

26.07-02.08, Dźwirzyno
Letni Obóz Sportowy IMAFPL


Najbliższe imprezy EU
IMAF Polska 2010-2024