Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Kongres IMAF EUROPE

Dodano: 22.11.2019

W dniach 26 - 27 października w holenderskiej miejscowości Papendal odbył się doroczny Kongres IMAF Europe, będący zebraniem Zarządu IMAFE oraz przedstawicieli państw członkowskich. W Kongresie wzięła udział także delegacja IMAF Polska.Przebieg Kongresu:
 • Otwarcie zebrania przez Prezydenta IMAFE Jensa Fricke; minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno Prezydenta IMAF Austria Larsa von Schwalfenberga.
Sprawy bieżące:
 • Przypomniano o utworzeniu podczas ubiegłorocznego Kongresu IMAFE w Tuam, Irlandia Ligi Kickboxingu IMAFE. Mimo początkowego zainteresowania poza reprezentacjami Niemiec i Irlandii w ten projekt nie włączyły się inne państwa. Projekt pozostaje nadal otwarty, a IMAFE ponawia zaproszenie do współpracy i rozwoju.
 • Przypomniano, że język angielski jest oficjalnym językiem komunikacji w IMAFE. W związku z tym informacje o planowanych imprezach (zawody, seminaria, obozy itp.) o charakterze międzynarodowym lub kierowane do klubów zagranicznych powinny być tłumaczone także na ten język. Z zakończonych imprez, także krajowych powinna być przekazana krótka informacja w języku angielskim wraz ze zdjęciami. Zamieszczenie takich informacji na własnym profilu np. na Facebooku jest niewystarczające, ponieważ w natłoku informacji z różnych krajów taki post może zostać niezauważony; osobną kwestią są również ewentualne prawa autorskie, których IMAFE chce przestrzegać.
 • Kalendarz imprez krajowych i międzynarodowych powinien być przekazywany do Sekretariatu IMAFE najpóźniej do końca roku poprzedzającego. Ważne jest, by przy planowaniu imprez, szczególnie międzynarodowych lub takich, gdzie liczymy na udział gości z zagranicy, brać pod uwagę ogólne ramy kalendarza IMAFE oraz imprezy już zaplanowane (kolizja terminów). Przede wszystkim należy uwzględnić: Kongres IMAFE (preferowany marzec/kwiecień), Mistrzostwa Europy IMAFE (wrzesień lub preferowany październik), Turniej Międzynarodowy w Niemczech (początek czerwca) oraz Taikai w Hiszpanii (druga połowa czerwca).
 • Przypomniano, że obowiązkiem każdego kraju członkowskiego jest przesłanie do końca roku poprzedzającego formularza odnawiającego członkostwo w IMAFE oraz opłacenie składki rocznej lub ustalenie indywidualnego planu jej opłaty (obowiązki po stronie krajowego sekretariatu). Niedopełnienie tych obowiązków od roku 2020 będzie skutkowało natychmiastowym wykreśleniem danego kraju z listy członków oraz pozbawieniem dotychczasowych praw (w tym dot. organizowania egzaminów, posługiwania się logo i nazwami itd.).
 • Po kilku latach starań IMAF EUROPE stało się członkiem TAFISA (The Association For International Sports for All) - największej na świecie organizacji sportów nieolimpijskich, uznanej przez i współpracującej z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. W przyszłym roku, w dniach 1-7 październik w Lizbonie (Portugalia) odbędą się 7. Mistrzostwa Świata tej organizacji.
 • Ustalono kalendarz najważniejszy imprez IMAFE w nadchodzącym czasie. Kongres IMAFE w 2020 roku zorganizuje Polska, rok później Niemcy (XX-Lecie IMAF Niemcy). Najbliższe Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 19-20 październik 2020r. w Rumunii, w roku 2021 ich organizacja zostanie powierzona Polsce lub Niemcom.
Sprawy formalne:
 • Skarbnik IMAFE Rolf Coolen przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018, a Petra Gudde sprawozdanie Komisji rewizyjnej. Oba sprawozdania przyjęto w głosowaniu.
 • Prezydent IMAFE Jens Fricke przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu IMAFE. Sprawozdanie przyjęto w głosowaniu, a Zarząd IMAFE otrzymał absolutorium.
 • Przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostali do niej Dick Klok (Holandia) i Kris Teunen (Belgia).
 • Podjęto decyzję o rozszerzeniu Zarządu IMAFE o osobę drugiego Sekretarza Generalnego. Na to stanowisko wybrany został Olaf Dreesmann (Niemcy). Chociaż jego pozycja jest równorzędna z pozycją Sekretarza Generalnego Ceesa van der Wal (Holandia), to stanowić będzie on na tą chwilę przede wszystkim wsparcie i odciążenie w bieżącej pracy, na którą aktualnie rzutują negatywnie kwestie osobiste "pierwszego" Sekretarza.
 • W trakcie Kongresu planowo miał odbyć się wybór nowego Prezydenta IMAFE (wybory członków Zarządu IMAFE odbywają się rotacyjnie, każdego roku jedna osoba). Zebrani optowali za pozostaniem Prezydenta IMAFE Jensa Fricke na stanowisku jako, że obecnie prawie cały ciężar prowadzenia organizacji na szczeblu międzynarodowym spoczywa na nim, przy niewielkim wsparciu pozostałych członków Zarządu. Postanowiono o przedłużeniu kadencji Prezydenta do 31.01.2020r. ale, jak zastrzegł Jens Fricke, przy utrzymującym się braku współpracy, także ze strony państw członkowskich (minimum - formularze odnawiające członkostwo i opłacone składki) z tym dniem poda się on do dymisji.
Inne sprawy:
 • Delegacja IMAF Polska przedstawiła prezentację dot. naszego krajowego oddziału. Była ona związana z przypadającym na przyszły rok X-Leciem działalności IMAF Polska. W prezentacji przedstawiono nasze dotychczasowe osiągnięcia na arenie międzynarodowej, obecny status Federacji, a także problemy i wyzwania, przed jakimi stoimy.
Jak zawsze Kongres IMAFE połączony był z Budo Day tj. seminarium sztuk walki prowadzonym przez czołowych i najbardziej doświadczonych instruktorów Federacji. Nasi delegaci Piotr Witkowski i Mirosław Wiśniewski uczestniczyli głównie w zajęciach prowadzonych przez Thijs Boerema, 6 DAN Iaido, gdzie tematem były formy Seitei Iai ZNKR. Było to dobre przetarcie przed późniejszym egzaminem, do którego obaj przystąpili, uzyskując w efekcie stopnie Nidan (2 DAN) Kenjutsu. Gratulujemy!

W trakcie wizyty w Papendal i przyległym do niego Arnhem był też czas na odwiedzenie miejsc ważnych historycznie, związanych z II Wojną Światową i nie do przecenienia rolą Polaków, biorących udział w operacjach wojennych w tamtym rejonie. Co ważne, pamięć o tych Bohaterach i ich dokonaniach są wśród lokalnej społeczności wciąż żywe i podtrzymywane.

Z Holandii przywozimy decyzję o powierzeniu nam organizacji przyszłorocznego Kongresu IMAFE i Budo Day. Będzie to dla nas jedno z najważniejszych wyzwań w tym okresie, połączone z celebracją X-Lecia IMAF Polska. Wstępnie Kongres zaplanowany został na połowę kwietnia 2020r.
 Ważne !

Najbliższe imprezy PL
01-08.02.2021, Kościelisko
Zimowy obóz sportowy
Najbliższe imprezy EU


Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2020