Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Kongres IMAFE i Budo Day

Dodano: 13.10.2016

10 września w Świebodzinie odbył się doroczny Kongres IMAF EUROPE, w którym wzięli udział delegaci znakomitej większości państw członkowskich IMAFE. Przy okazji tego zebrania przeprowadzone zostały również egzaminy na stopnie mistrzowskie DAN oraz seminarium sztuk walki, prowadzone przez czołowych instruktorów Federacji.Egzamin DAN - sobota
Do egzaminów na wyższe stopnie mistrzowskie w różnych dziedzinach sztuk walki przystąpiło 7 osób. Międzynarodowa komisja egzaminacyjna okazała się bardzo surowa w ocenach, skutkiem czego egzamin techniczny zdały zaledwie trzy osoby, dwie kolejne zostały natomiast promowane na specjalnie uzasadniony wniosek swojej narodowej organizacji - wnioski te zostały złożone jeszcze przed egzaminem. Na uwagę zasługuje egzamin Prezydenta IMAF Europe shihan Jensa Fricke, który wykazał się bardzo dobrym opanowaniem technik z narzędziami zdając egzamin na rokudan (6 Dan) HONSHU SHINDO-RYU KOBUDO.

Kongres - sobota
Tego samego odbyło się zebranie z udziałem Zarządu IMAF EUROPE oraz delegatów państw członkowskich. Poza sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi za ubiegły rok oraz głosowaniami nad ich zatwierdzeniem i udzieleniem absolutorium pod dyskusję poddanych zostało wiele spraw w zakresie: organizacji wspólnych imprez sportowych i szkoleniowych, egzaminowania, struktury organizacyjnej i sposobu działania Federacji. Najważniejsze ustalenia:
  1. Ustalenia dot. tegorocznych Mistrzostw Europy IMAFE w Banja Luca, Bośnia i Hercegowina - w tym przeforsowano otworzenie konkurencji Kata Kobudo na niższe kategorie wiekowe i stopnie zaawansowania oraz wprowadzono do programu Kata Ju Jitsu;
  2. Ustalenia dot. lokalizacji następnych Mistrzostw Europy (najprawdopodobniej Szwecja) oraz Kongresu IMAFE (Hiszpania);
  3. Zmiany w egzaminowaniu na stopnie mistrzowskie DAN - umożliwienie Państwom członkowskim egzaminowanie na stopnie 4 DAN przed Komisją Krajową (dotychczas tylko 1-3 DAN), możliwość przeprowadzenia w kraju egzaminu na stopień 5 DAN przy udziale delegata IMAFE; egzaminy od 6 DAN tylko przed komisją międzynarodową;
  4. Prace nad zmianami w kadencyjności Zarządu IMAFE - możliwa rotacyjność, która otworzy Zarząd przed nowymi osobami;
  5. Prowadzone są rozmowy dot. przystąpienia IMAFE do organizacji TAFISA (The Association For International Sport for All).
Budo Day - niedziela
Ponad 80 uczestników ,w tym prawie połowa posiadających stopnie mistrzowskie w różnych sztukach walki, wzięło udział we wspólnym międzynarodowym szkoleniu pn. Budo Day. Jako prowadzący prym wiedli trenerzy zagraniczni z Grand Master Gianni Rossato na czele, ale nie zabrakło też naszych trenerów krajowych. Zajęcia prowadzone były w półgodzinnych blokach czasowych, w trakcie których zaprezentowano wiele ciekawych technik i ćwiczeń. Część z nich była zupełną nowością, zwłaszcza dla osób trenujących na co dzień inne style, a takie wzbogacenie własnego "warsztatu" z pewnością przyda się dla urozmaicenia zajęć w Klubach macierzystych. Szkoda, że z tej nieczęstej okazji goszczenia tylu Mistrzów zagranicznych skorzystało tak mało naszych Klubów - część z nich w ogóle nie wsparła naszych działań, choć w IMAFE uważani jesteśmy za partnera solidnego i wartego naśladowania. Na tatami powinno nas być przynajmniej dwa razy więcej!

Za udaną organizację całej dwudniowej imprezy kierujemy ogromne podziękowania do członków Klubu Sportowego Ju Jitsu Świebodzin oraz Lidera Klubu, hanshi Mirosława Wiśniewskiego.

SOBOTA


NIEDZIELA

 Ważne !

Najbliższe imprezy PL
03.10, Inowrocław
X-LECIE IMAF POLSKA:
Seminarium Sztuk Walki
Egzaminy KYU i DAN
Szkolenie sędziowskie
Najbliższe imprezy EU


Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2020