Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Kongres IMAF POLSKA

Dodano: 15.04.2017

W dn. 25 marca 2017r. w Inowrocławiu odbył się doroczny Kongres IMAF Polska (Walne zebranie członków). W obecności przedstawicieli Klubów członkowskich Zarząd Federacji zdał sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 oraz, po rekomendacji udzielonej przez Komisję Rewizyjną uzyskał absolutorium.

W trakcie obrad zapadło kilka kluczowych decyzji. Do najważniejszych należą zmiany w obsadzie ciał statutowych oraz w strukturze Federacji:
  • Jacek Pieczonka zastąpił na stanowisku skarbnika Małgorzatę Gracek (rezygnacja)
  • Leszek Siekański został Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej Ju Jitsu (wakat)
  • Przemysław Wiśniewski został Członkiem Krajowej Komisji Egzaminacyjnej (wakat)

W innym punkcie obrad podjęto decyzję o pozbawieniu członkostwa w Federacji:
  • MUKS Dynamic Akademię Karate,
  • Polską Akademię Ju Jitsu, reprezentowaną przez Zielonogórskie Centrum Ju Jitsu Kobudo,
z uwagi na naruszenie Statutu IMAF Polska i nieusunięcie tego naruszenia w zadanym czasie. Były to pierwsze takie decyzje od założenia Federacji w 2010 roku. Na dzień dzisiejszy Federacja liczy 23 Kluby członkowskie.

Do ważniejszych decyzji należą również:

1) Odrzucono wniosek o utworzenie w ramach oddziału ju jitsu pododdziału samoobrony, który miałby funkcjonować obok struktur sportowych. W zebraniu nie uczestniczyły Kluby, które wstępnie były zainteresowane takim rozwiązaniem. W opinii pozostałych Klubów tworzenie odrębnych struktur nie jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju tradycyjnej ścieżki ju jitsu w obrębie Federacji. Pozostawiono natomiast otwartą kwestię wprowadzenia dla tych Klubów odrębnych wymagań egzaminacyjnych ju jitsu, w większym stopniu bazujących na faktycznie wykorzystywanym systemie nauczania.

2) Dużo uwagi poświęcono udziałowi reprezentacji IMAF Polska w nadchodzących Mistrzostwach Europy IMAFE w Holandii. Zastrzeżenia budziła organizacja takich zawodów rok po roku (niższy prestiż) oraz niski poziom organizacyjny ostatnich dwóch imprez, które odbyły się w Rumunii oraz Bośni i Hercegowinie. Przez brak należytej reakcji ze strony Zarządu IMAF Europe na zgłaszane przez nas zastrzeżenia i uwagi część Klubów wnioskowała o całkowity bojkot tegorocznej imprezy, część optuje za możliwością indywidualnego wyjazdu zainteresowanych Klubów, nie reprezentując jednak IMAF Polska. Zarząd Federacji zobowiązał się do wystosowania oficjalnego pisma w tej sprawie adresowanego do Zarządu IMAF Europe oraz dalszych negocjacji nad zmianami, co do formuły zawodów i wymogów stawianych przed ich organizatorami. W najbliższym czasie podjęte zostaną również dalsze decyzje, co do ewentualnego sposobu reprezentacji polskich zawodników na EOC IMAFE 2017 w Holandii.

W podsumowaniu roku 2016 zapisano na plus:
+ okrzepnięcie obok karate i ju jitsu oddziału broni sztuk walki, na co złożyły się: sukcesywnie coraz wyższy poziom rywalizacji w sport kenjutsu, wprowadzenie na stałe do rywalizacji ogólnopolskiej kata kobudo i kata kenjutsu, wprowadzenie i okresowe przeprowadzanie egzaminów w sztukach kenjutsu i kobudo,
+ stale zwiększająca się frekwencja zimowych i letnich obozów sportowych,
+ wprowadzenie do kalendarza większej ilości imprez pod szyldem IMAFPL,
+ wysoka ocena sportowa i organizacyjna IMAFPL w IMAF Europe, na tle pozostałych krajów członkowskich.

Na minus:
- niższa niż zakładana frekwencja na niektórych imprezach Federacji, w szczególności w przypadku kolizji terminów z imprezami innych organizacji,
- niewystarczający poziom sędziowania niektórych konkurencji i pojawiające się na tym tle spięcia,
- jak co roku brak aktywności niektórych egzaminatorów.

Wszystkim Delegatom dziękujemy za udział i głos w dyskusji. Liczymy, że czas spędzony wspólnie na rozmowie nt. stanu i przyszłości Federacji da nam paliwo niezbędne do dalszych konstruktywnych działań i budowania siły IMAFPL.

Na przestrzeni całego weekendu Kongresowi towarzyszyło seminarium sztuk walki prowadzone przez naszych Trenerów Kadry: shihan Ryszarda Piskorskiego (karate kata), sensei Emila Witkowskiego (karate kumite) oraz sensei Piotra Kamrowskiego (sport ju jitsu). W zajęciach, które miały miejsce w dojo IKSK wzięły udział okoliczne Klub. Dla Trenerów OGROMNE ‘DZIĘKUJEMY’ za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

 Ważne !

Najbliższe imprezy PL
01-08.08, Dźwirzyno
Rodzinne spotkania ze sportem i sztukami walki

Najbliższe imprezy EU


Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2020